הילדה כהן גישה דינמית מערכתית

אבחון: (בגישה דינמית - מערכתית)

בבואי לארגון/ צוות חדש, השלב הראשון בכל תהליך הוא ללמוד מה קיים בנקודת ההתחלה. בעזרת כלים כמו ראיונות, קבוצות מיקוד, תצפיות ושאלונים ניתן להעריך מה הם הדפוסים והתהליכים הגלויים והסמויים שמספרים את סיפור הארגון והצוות, מה הם נקודות החוזק של הארגון ומה הם החסמים המשמעותיים שמעכבים את ההתפתחות. רק לאחר אפיון המצב הקיים ניתן לבנות את ההתערבות שתסייע למנהל להגיע למצב הרצוי ולמימוש מקסימלי...