role.png

ROLE-ANALYSIS

מיומנו הראשון על פני האדמה אנחנו  חברים בצוות (משפחת המקור) ולוקחים תפקיד בצוות הזה. (בכור/ תאום/ קטן/ סנדויצ'). לעיתים אנחנו מתמסרים לתפקיד באופן מלא ולעיתים בועטים בתפקיד ש'נתנו' לנו ובוחרים לעצמנו תפקיד אחר... כשאנחנו גדלים נדמה לנו שהשארנו את הכל מאחור ועכשיו בבגרותנו אנו מתנהלים בתפקידים ובצוותים מתוך בחירה ומודעות מלאה...אז זהו, שלא!!! עקבות התפקידים האלה מצויים בתוכנו ולעיתים קרובות מנהלים אותנו באופן שלא תמיד ברור לנו ולעיתים גם לא ממש אפקטיבי לנו.

סדנת חקר תפקיד (Role-Analysis) מתקיימת בצוותים אורגאניים או בתהליכי פיתוח מנהלים ומסייעת למנהלים להבין את הדפוסים העמוקים והלא מודעים שמשפיעים על הדרך הייחודית שבה הם מתנהלים בתפקיד.

על ידי חזרה למשפחת המקור והבנת תפקידי הילדות נמתח קו הזיקה שבין הילדות לבגרות ומתפתחת ההבנה לגבי  ההשפעה של דפוסי הילדות עלינו כבוגרים. הסדנה מרחיבה את 'דרגות החופש' של המנהלים לבחור את התפקידים והדפוסים הנכונים להם ולא להישאר שבויים בדפוסים לא מודעים.