יעוץ בגישה דינאמית מערכתית

 

ייעוץ בגישה דינמית – מערכתית מבוסס על 2 הנחות יסוד מרכזיות:

 

1. לארגונים, כמו לבני אדם, יש 'נפש' ארגונית. (אפשר לקרוא לזה גם תרבות, הוויה ,  DNA) בצד קיומם של חלקים גלויים ורציונאליים בארגון (משימות, תהליכים, מבנה וכד) מתקיימים בארגון גם חלקים סמויים ולא רציונאליים  ('לא מודע' ארגוני ) שמשפיעים באופן עמוק על תהליכים, תפקידים לא פורמליים והתנהגויות ולעיתים קרובות מייצרים חסמים למימוש הפוטנציאל האנושי, הניהולי והעסקי של הארגון. ככל שנחשוף את המימדים העמוקים והסמויים הללו כך נוכל לסייע לארגון לעשות שינוי עמוק ויסודי למימוש היכולות והחלומות שלו.

 

2. כל עובד בארגון וכל אירוע הינם גם מקרים פרטיים וקונקרטיים אבל הם גם ייצוג של הארגון כולו. ולכן בצד העבודה הקונקרטית ניתן ללמוד על המערכת כולה ולהסיק על ה'ארגון כשלם' דרך אוסף האירועים והחוויות שמתקיימים ברחבי הארגון.

 

על בסיס הנחות יסוד אלה ייעוץ בגישה זו יכלול אבחון ארגוני מקיף. יעלה השערות לגבי דפוסים ארגוניים לא רציונאליים ויציע לארגון התערבויות ברמת הפרט, הצוות, ההנהלה והארגון כולו, כך שניתן יהיה לרתום את האנרגיה והכוחות הארגוניים למקסימום פרודוקטיביות וסיפוק אישי וארגוני (Well-being).